Image

Диагностика на белодробни метастази: КТ и рентгенография

Компютърната томография е един от най-чувствителните и често срещани методи за диагностициране на белодробни метастази. Това изследване разкрива туморни огнища с диаметър по-малък от 1 mm. Само PET / CT е по-чувствителният и специфичен метод, но той е по-рядък, по-скъп и по-труден за използване.За откриване на малки огнища е по-добре да се използва спирална компютърна томография. За определяне на белодробни метастази не е необходимо повишаване на контраста, но може да бъде полезно за диференциране на белодробни съдове и лимфни възли с тяхната вторична лезия..

ЛЕКИ МЕТАСТАСИ: КЛАСИФИКАЦИЯ

Вторичните белодробни възли могат да бъдат класифицирани според следните критерии:

Метод на разпространение

Разпределяне хематогенни метастази, и лимфогенни метастази, симптоми и прогноза, при които обикновено са по-лоши, отколкото при хематогенни. В първия случай туморните клетки навлизат в тъканта на органа с кръвен поток, във втория случай с лимфен поток, например с рак на гърдата.

Разпределете също контактни метастази, произтичащи от директния растеж на рак на хранопровода, ларинкса, трахеята и други органи в белодробната тъкан. Изключително рядко смукателни метастази, Тумори на ларинкса, фаринкса, езика, носната кухина или устата, възникващи при вдишване.

Направете КТ на гръдния кош в Санкт Петербург

Източник на метастази

Най-често ракът на белия дроб метастазира рак на бъбрека, скелета, гърдата; откриват се и метастази на саркома, семиноми. Няма надеждни КТ признаци, които могат надеждно да различават скрининга на един вид рак от друг - например вторичен възел при саркома от този на рак на гърдата. Може би изключението са редките метастази на липосаркома, които имат "мастна" плътност върху изчислени томограми - в рамките на -50... -100 Hounsfield единици.

Честотата на метастазите на тумори с различна локализация в белия дроб (според Rosenstrastra R.V.)

Първичен туморЧестота (%)
Chorioepithelioma55,4
Рак на бъбреците34.7
остеосарком32.3
семином21.5
Кожен меланом20.5
Млечен рак15.7
Рак на белия дроб6.6
Карцином на дебелото черво5,6
Рак на матката, маточна саркома4.2
Рак на стомаха1,6

Белодробни метастази - рентгенова снимка. Заоблените сенки са метастази на рак на хранопровода. Голям заоблен възел се вижда ясно в близост до предния сегмент на 2-ро ребро. На снимката вдясно - кръгово стесняване на хранопровода поради удебеляване на тумора на лигавицата му.

Как изглеждат белодробни метастази на рентген? Отляво - възли при пациент с рак на тестисите. Отдясно - метастази на хематогенен рак на яйчниците с ясно изразен туморен лимфангит (обърнете внимание на деформираната мрежа, линеен характер на белодробния модел).

ЛЕГИ МЕТАСТАСИ: КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ И ЗНАКИ

В по-голямата част от случаите вторичните тумори са безсимптомни, поне докато не се появи покълване в лумена на бронха, плеврата, медиастинума, перикарда или кръвоносните съдове, метастазиране в медиастиналните лимфни възли. Пациентите се оплакват от симптоми на ракова интоксикация, която обаче може да се дължи и на наличието на първичен тумор.

Един от първите симптоми е кашлица, задух, болка в гърдите. Наличието на кръв в храчката е неблагоприятен признак, което показва покълването на бронха от тумор.

Съществува определена връзка между клиничните прояви и органната принадлежност на метастазите. Така че, според Н. И. Рибакова, задухът е открит в 13% от случаите, докато повечето пациенти са имали тумор на гърдата.

Болката в гърдите може да бъде ранен признак на субплеврална локализация на вторични огнища..

Ракът на гърдата метастазира лимфогенно в лимфните възли на медиастинума, което, увеличавайки се, нарушава кръвообращението. Освен това с рак на гърдата често се появява туморен плеврит. Заедно тези фактори провокират развитието на силен задух.

КАК ДА РАЗБИРАТЕ ИЗПОЛЗВАНЕ В ЛЕСНИ МЕТАСТАСИ?

Понякога диференциалната диагноза на вторичните белодробни лезии е много сложна и изисква задълбочени познания за рентгенография на гръдния кош. Това се прави най-професионално в специализирани белодробни институции, например в Научния институт по фтизиопулмология в Санкт Петербург. Ето защо, при съмнение в диагнозата, лекарите препоръчват да се получи второ мнение - второ описание на КТ, ЯМР или рентгенография, за да се потвърди или опровергае диагнозата, както и по-точна и подробна оценка на промените. Такъв съвет може да бъде получен чрез консултантската служба NTRC, която обединява известни лекари диагностици от специализирани центрове в Русия.

Радиационните признаци на белодробни метастази са разгледани по-подробно по-долу..

CT признаци на белодробни метастази

Метастазите най-често са представени от нодуларни образувания в белодробната тъкан без строга връзка с белодробните артерии или вени. Те се характеризират със следните CT признаци:

Вторичните хематогенни възли най-често имат гладки ръбове, ясни контури и хомогенна структура. Възможни промени в структурата на тумора поради кръвоизлив в паренхима, калцификации, некроза на централната част на възела, както и белези. Краищата на възела могат да станат размити, неясни, ако туморът провокира белодробен паренхимен оток или "сияен", ако се появи туморен лимфангит.

Ляв - рак на бъбреците с белодробни метастази, прогнозата в този случай е неблагоприятна поради метастатичен плеврит и дихателна недостатъчност. Фокуси са идентифицирани от двете страни. Вдясно - малко и средно фокусно разпространение при рак на черния дроб.

Множество хематогенни вторични възли при рак на бъбреците, компютърна томография (КТ).

Лимфогенните метастази на рентгенография и КТ изглеждат като множество малки огнища с дисеминирано разпределение, локализирани в интерлобуларна септа, в плеврални листове. Около можете да видите характерна картина на раковия лимфангит. Освен това почти винаги се откриват патологично променени и увеличени лимфни възли на медиастинума. Лимфогенните метастази трябва да бъдат диференцирани с милиарна туберкулоза, саркоидоза. Понякога това изисква второ мнение.

КТ: белодробни метастази при рак на гърдата. На изображението вдясно червена звездичка обозначава туморен възел в млечната жлеза, а червените стрелки показват областта на растеж на тумора в гръдната стена. Сините звезди означават карциноматозен плеврит - натрупване на течност в плевралната кухина. Вторичният възел е маркиран със стрелка вляво.

Контактните метастази са представени от мекотъканната обемна формация, поникваща от съседния орган. Това може да бъде хранопроводът, трахеята, ларинкса, по-рядко туморът идва от плеврата (мезотелиом), диафрагмата, ребрата, прешлените.

Пример за контактното разпространение на тумор: плеврален мезотелиом, проникващ в горния белодробен лоб и гръдната стена. Спирална компютърна томография (MSCT).

Най-често метастазите изглеждат като множество лезии. Единичните вторични възли са изключително редки и се срещат в по-малко от 5% от случаите. Колкото повече са идентифицирани възлите, толкова по-голяма е вероятността за тяхното метастатично естество. Единичните метастази трябва да бъдат разграничени от първичен рак, тъй като това обикновено изисква тъканно изследване след операция или биопсия.

Хематогенните метастази най-често се локализират в периферните части на белите дробове, далеч от големи съдово-бронхиални снопове, близо до плевралната мембрана. При множество хематогенни лезии има тенденция към увеличаване на броя на огнищата в посока „отгоре надолу“. По-често хематогенните метастази са разположени на случаен принцип, без ясна връзка с бронхите и видимите белодробни съдове. На практика не се случва хематогенните вторични възли да са разположени само от едната страна или да заемат само един лоб или сегмент. Ако има такова разпределение, първо трябва да помислите за туберкулоза (горни лобове), множество абсцеси и т.н..

Лимфогенните метастази се проявяват чрез увеличаване на лимфните възли на медиастинума в комбинация с малка фокална дисеминация с огнища с диаметър до 2-3 мм в близост до плеврата и в интерлобуларната преграда, както и по протежение на бронхите и съдовите снопове.

Хематогенни метастази на саркома на меките тъкани на бедрото при CT (вдясно) и рентгенография (вляво).

Контактните метастази обикновено са единични и се намират на границата с други органи, по-рядко от диафрагмата.

Отделно се разглеждат метастази на първичен белодробен рак - хематогенен и лимфогенен по природа. Хематогенните могат да бъдат локализирани от засегнатата страна или от двете страни. Лимфогенен - ​​в лимфните възли на корена отстрани на лезията, както и от противоположната страна. Колкото по-нататък метастазите са разположени от основния тумор, толкова по-лоша е прогнозата.

Обърнете внимание на увеличаването и нарушаването на структурата на корена на десния бял дроб. Това е централен рак. Освен това се откриват фокални сенки както в белодробните полета (хематогенно разпространение), така и „лъчи“, простиращи се радиално от кореновия тумор (лимфогенно разпространение).

Как да различим белодробните метастази от саркоидозата или туберкулозата?

Изключително важно е да можете да разграничите метастазите на белодробна томография и следните фокални образувания:

Първични злокачествени тумори

 • първичен периферен рак
 • бронхиоалвеоларен рак
 • лимфом, саркома на Капоши

Доброкачествени тумори

 • хамартома, фиброма, хондрома

грануломатоза

 • туберкулоза, саркоидоза, хистоплазмоза

Възпалителни заболявания

 • септична фокусна пневмония и множество абсцеси

Съдови аномалии

Нормални анатомични образувания

 • интрапулмонални лимфни възли

Отличителни признаци на хематогенни метастази в компютърната томография (КТ)

Как се появяват белодробни метастази, тяхното лечение и продължителност на живота

Метастатичното увреждане на белите дробове е една от най-честите клинични прояви на злокачествени новообразувания. Наличието на метастази в белите дробове показва онкопатология на етап IV.

Метастазите в белите дробове се състоят във факта, че раковите клетки от първичен тумор, който се намира в друг орган, с кръвен поток (хематогенен) или лимфа (лимфогенно) се разпространява към белодробната тъкан, се заселват там и започват активно да се делят, което води до образуването и растежа на метастазите и съответно влошаването на пациента.

Белодробните метастази могат да бъдат открити при всеки злокачествен тумор, но най-честите причини могат да бъдат:

 • Тумори на стомашно-чревния тракт (рак на хранопровода, стомаха, колоректален рак);
 • Млечен рак;
 • Тумори на женската репродуктивна система (рак на яйчника, рак на матката)
 • Рак на бъбреците и пикочния мехур;
 • Меланомът.

Видове белодробни метастази

Белодробните метастази могат да бъдат:

 • по разпространение: единични и двустранни;
 • по количество: единична (до три) и кратна. Множеството белодробни метастази, докато растат, могат да се слеят помежду си, образувайки дренажни огнища, което води до усложнения като гниене, инфекция и кървене. Често с метастази в белите дробове пациентите се диагностицират с туморен плеврит, което също води до рязко влошаване на благосъстоянието, качеството на живот и прогнозата.

Белодробни метастази: симптоми

Симптомите на метастатично увреждане на белите дробове са променливи в зависимост от броя на огнищата, тяхното местоположение, комуникация с бронхите, кръвоносните съдове, плеврит.

Специфични симптоми на метастатична белодробна болест:

 • Кашлица * (най-често срещаният симптом), хемоптиза;
 • задух;
 • Болка в гърдите;
 • Слабост, повишена умора;
 • Прогресивно отслабване;
 • Треска;
 • Намален или липсва апетит.

* Кашлица с метастази в белите дробове в началото на развитието си може да бъде суха и рядка, тъй като метастазите се увеличават и луменът на бронха се стеснява, кашлицата става болезнена и досадна, често се притеснява през нощта. Впоследствие тя се намокря с трудно отделяне на мукопурулентна храчка, в която може да има ивици кръв. В бъдеще храчката става гнойна, вероятно с остра неприятна миризма. При далеч напреднал тумор на белите дробове (с покълване на метастази на кръвоносните съдове) пациентът се смущава от хемоптиза с епизоди на кървене, което изисква незабавна медицинска помощ.

Диагностика на белодробни метастази

За да откриете и изясните естеството на метастатичното увреждане на белите дробове при всяка онкопатология, използвайте:

 • Рентгеново изследване на белите дробове в две проекции;
 • Компютърната томография (КТ) е един от най-информативните методи за поетапно изследване на всяка област на тялото за получаване на триизмерно изображение на изследвания орган. От това изображение можете да определите размера на органа, неговата структура и всички патологични промени, включително метастази в белите дробове;
 • Магнитно-резонансно изображение (ЯМР) - според показанията;
 • Позитронно-емисионна томография (PET) и PET, комбинирани с CT (PET-CT) - според показанията;
 • Бронхоскопия с възможна биопсия на тумор за морфологична проверка на диагнозата. Методът на директно изследване и оценка на състоянието на лигавиците на трахеобронхиалното дърво: трахеята и бронхите с помощта на специално устройство - бронхоскоп (има няколко вида инструменти);
 • Биопсия на тумора (например под CT контрол) за цитологична, хистологична проверка на диагнозата, молекулярно-генетичен анализ на биоматериала (според показанията);
 • Плеврална пункция със съпътстващ плеврит с цитологично изследване на плеврална течност. Плеврална пункция - пункция или пункция на плевралната кухина, която се намира между париеталната и висцералната плевра, като се използва канюла или троакар. Манипулацията се извършва под местна упойка с цел получаване на диагностичен материал, както и за медицински цели, докато след евакуация на течност от плевралната кухина пациентът чувства облекчаване на симптомите, намаляване на задух, тежест и болка в гърдите;
 • Цитология на храчките;
 • CT ангиография - според показанията. Този метод на изследване съчетава два метода: КТ и ангиография. Използва се за визуализиране на съдовото легло в изследваната зона, за определяне на патологията на съдовото легло (тромбоза, съдова атеросклероза, кръвоизлив, стеноза и др.). CT ангиографията помага да се визуализира степента на растеж на тумора на големите съдове, да се оцени риска от кървене по време на хирургични процедури.
 • Торакоскопия - според показанията. Торакоскопията се използва за диагностични цели в такива клинични ситуации, когато е невъзможно да се получи материал за морфологични изследвания, като се използват други методи. В допълнение, торакоскопията се използва активно за терапевтични цели за премахване на белодробни метастази..

Рентгенологичните признаци на злокачествен тумор в белия дроб са размити, сияен контур, инфилтративен туморен растеж, път към корена. Рентгеновото изследване разкрива образуването на диаметър най-малко 5 мм.

В някои случаи метастазите са разположени в медиастинума, във връзка с което на такива пациенти трябва да се предписват CT, MRI и PET-CT на гръдния кош. При КТ метастазите в белите дробове са най-ясно видими, с помощта на този метод можете да получите достоверна информация за техния размер, местоположение и покълване в заобикалящата тъкан. При CT сканиране можете ясно да визуализирате корените на белия дроб и да изясните разпространението на процеса, да определите размера, вида и броя дори на най-малките възли, сливането на метастази и можете да визуализирате кухината на гниене. Лимфогенните метастази се характеризират с появата на път към корена на белия дроб, верига от лимфни възли.

Лечение на белодробни метастази

Лечението на метастази в белите дробове се провежда в комбинация с лечението на първичния тумор.

Методите за лечение на метастази в белите дробове са различни и се предписват в зависимост от вида на основното заболяване, неговия стадий, степента на локално разпространение на първичния тумор и метастазите в белите дробове, общото състояние на пациента, свързаната с него патология и степента на корекцията му, както и от вида и ефективността на предишния антитуморно лечение, продължителността на периода без болести и други фактори.

 1. Хирургичното лечение включва отстраняване както на основния фокус, така и на отстраняване на метастази в белите дробове.
 2. Лечението с противоракови лекарства се основава на системния ефект на лекарствата върху раковите клетки в основния фокус, туморните клетки, циркулиращи в съдовете, както и регионални и далечни метастази, включително белодробни метастази. Този метод включва химиотерапия, насочена терапия, хормонална терапия.
 3. Лъчевата терапия е особено подходяща за радиочувствителни тумори. Може да се използва дистанционна лъчева терапия и стереотактична лъчева терапия в зависимост от клиничната ситуация..

Комбинацията от два метода на лечение се нарича комбинирана терапия, и трите метода се наричат ​​сложни.

Центърът за лъчева терапия на проекта OncoStop в Москва осигурява диагностика и лечение на белодробни метастази при различни онкопатологии, използвайки съвременни техники и оборудване.

Прогнозата и продължителността на живота на пациента

Прогнозата за живота при наличие на метастази в белите дробове често е неблагоприятна, продължителността на живота на такива пациенти варира значително и зависи от много фактори. На първо място, това е естеството на основното заболяване и ефективността на неговото лечение, както и наличието на различни усложнения и свързани патологии, които могат да влошат качеството на живот и прогнозата. Важна роля играе броят и големината на белодробните метастази. Целта на терапията за такива пациенти е удължаване на живота, като същевременно се поддържа неговото качество. Ето защо е необходимо да се обърне внимание на цялостен подход към лечението и сроковете за неговото прилагане.

Подробна информация можете да получите от специалистите на OncoStop центъра на телефон: +7 (495) 215-00-49, 8 (800) 5-000-983.

Белодробни метастази

В медицинската терминология вторичните огнища на растеж (скрининг) на злокачествени тумори се наричат ​​метастази. Жизнеспособните ракови клетки, откъсвайки се от „майчината“ неоплазма и навлизайки в лумена на кръвен или лимфен съд, се преместват и се установяват на ново място. Тогава те започват активно да се разделят, образувайки метастатичен фокус. Белите дробове, които са едно от най-честите места на туморни метастази, се считат за най-обширната зона за вътрешно кръвоснабдяване. В допълнение, различни видове тумори имат тропизъм (копнеж) за развитието на метастази в определени органи, по-често освен белите дробове, мозъкът, черният дроб, костите служат като такива органи.

Метастатични тумори

Съвременната онкология има информация за много първични злокачествени новообразувания, които могат да се разпространяват, образувайки метастази в белите дробове и други органи. Този списък включва:

 • рак на бъбреците (16%);
 • рак на гърдата (8,2%);
 • рак на дебелото черво (ректума и дебелото черво) (14,3%);
 • рак на белия дроб (7.4%);
 • костни саркоми (24.1%).

В някои случаи първичният тумор, който е предизвикал елиминирането на злокачествените клетки, остава неизвестен. Често процесът на метастази за дълго време не се усеща и се открива само по време на диагностичен преглед или в последния стадий на заболяването.

Симптоми на метастатична белодробна болест

Един от най-характерните симптоми на белодробни метастази е кашлицата. Отначало може да изтече под маската на продължителен бронхит, след това става постоянен, сух, мъчен и болезнен. Кървавите ивици често се срещат в храчките..

С поражението на голяма част от белодробната тъкан, притискането или запушването на бронхиалния лумен се получава натрупване на злокачествен плеврален излив (метастатичен плеврит). Пациентът развива задух, интензивността на който зависи от количеството патологична течност.

Понякога телесната температура се повишава до субфебрилни белези (37-38 ° C) и продължава така дълго време.

Патоморфология на метастатичните възли

Метастатичните възли, които се образуват в белите дробове, в своята плътност, са почти пълно отражение на първичната злокачествена неоплазма. Раковите клетки, доставени в белодробната тъкан с кръв или лимфна течност, образуват метастази от различни форми..

По локализация метастатичните възли са единични и двустранни, а на брой - солитарни (единични периферни новообразувания), единични (2-3 възли) и множество (повече от 3 лезии).

В зависимост от ефективността на терапевтичния ефект при лечението на първичен рак, белодробните метастази се разделят на:

 • чувствителен към лъчева и химиотерапия (скрининг на хориокарцином, остеосаркома, рак на яйчника, тестиси);
 • частично подлежи на консервативна терапия (вторични огнища на недребноклетъчен рак на белия дроб и гърдата);
 • устойчиви на радиация и химиотерапия (скрининг на меланом, рак на шийката на матката, ендометриум, дебело черво, рак на бъбреците).

Диагностика на белодробни метастази

Поради факта, че метастатичните възли най-често се локализират в периферните части на белите дробове, идентифицирането им е доста трудна задача. Цялостната диагноза на белодробни метастази включва следните методи:

 • Панорамна рентгенография на белите дробове в директна и странична проекция. Провежда се за изясняване на местоположението и степента на тумора, взаимодействието му с корена на белия дроб и органите, разположени в медиастинума.
 • Компютърна томография на гърдите с венозен контраст. Техниката позволява да се определи състоянието на белодробния корен, да се изясни естеството на метастатичния процес, да се открият малки огнища с диаметър до 10 мм и засегнати интраторакални лимфни възли.
 • MRI Магнитният резонанс ви позволява да получите участъци от белодробния паренхим, за да откриете структурни промени и точното местоположение на тумора. Но този метод не е много информативен за увреждане на белите дробове..
 • PET-CT (позитронно-емисионна томография). Използва се за измерване на метаболитната активност на белодробната тъкан. Той позволява да се открият активни метастатични тумори в белите дробове и други органи. Това е най-информативният метод за оценка на метастатичното разпространение..
 • Fibrobronchoscopy. Тази ендоскопска техника дава възможност да се оцени състоянието на вътрешната повърхност на бронхите и да се вземе биопсична проба на тумора, за да се постави най-точната диагноза..
 • Фина аспирационна игла биопсия. Предписва се при съмнение за образуване на тумор в периферните части на белия дроб. Извършва се под контрола на рентгеновата апаратура.
 • Торакоцентеза (плеврална пункция). Провежда се при наличие на плеврален излив (ако злокачествен тумор засяга плеврата).

Лечение на метастази

Не толкова отдавна при откриване на метастатичен процес в белите дробове беше проведена само симптоматична терапия, предназначена да облекчи състоянието на пациента. Въпреки това, с въвеждането на иновативно оборудване и нови, по-ефективни методи за диагностика и лечение, онколозите имат повече възможности за радикално унищожаване на вторични тумори.

Лечението на метастази в белите дробове се предписва, като се вземе предвид хистологичният тип неоплазма, възрастта и общото състояние на пациента, както и наличието на съпътстващи заболявания. За да подобрят ефективността на терапията и да намалят риска от усложнения, пушачите настоятелно се препоръчват да спрат да пушат..

Понастоящем в клиничната практика се използват следните методи за борба с белодробните метастази.

Класическото хирургично лечение на метастази в белите дробове се извършва само след резекция на първичния тумор (или ако е възможно напълно да се отстрани). Операцията се извършва с ограничен брой локализирани възли, тяхната достъпност до хирурга, липсата на скрининг на раковите клетки в други органи и абсолютна увереност, че пациентът ще премине планираното лечение.

Видът на лечение, който най-често се използва за реканализация (възстановяване на проходимостта) на бронха с лумен, блокиран от тумор.

Това е основното лечение за множество метастази в белите дробове. При разработването на режим на химиотерапия се отчита естеството и разпространението на първичния тумор.

Предписва се както за единични огнища, така и за множество (в редки случаи). Възможността за употреба се определя от морфологичния тип на първичния тумор, неговата чувствителност към радиационно облъчване, локализация и размер на фокуса.

Употребата на хормонални лекарства е подходяща за метастатично разпространение на хормонално-позитивен рак. Целта на тази техника е да повлияе на нивото на хормоните, които могат да стимулират растежа на злокачествени тумори..

Днес един от най-прогресивните методи за неинвазивно излагане на единични белодробни метастази е стереотактичната радиохирургия. По време на лечението се използва радиохирургичният комплекс Cyber-Knife, излагащ тумора на високо прецизно, високоинтензивно лъчение.

Системата, използваща сложен софтуер, се състои от специализиран линеен ускорител, монтиран върху роботизирано рамо. Той е в състояние да се движи в 6 посоки, което осигурява изключителна гъвкавост, маневреност и точност. Целенасоченото използване на фотонни лъчи на CyberKnife излъчване може да спаси пациент от метастатичен фокус без продължителна експозиция и операция.

Диагностика и лечение с PET технология

Федералната мрежа от центрове за ядрена медицина PET-Technology има богат опит в провеждането на PET-CT сканиране и радиохирургия, използвайки системата Cyber-Knife. Можем да преминем през ранна диагноза на рак и специализиран курс на лечение на много първични тумори и метастази. Освен това, за да потвърди или опровергае съмнителната диагноза, PET Technology предлага на своите пациенти да използват услугата Второ мнение и да получат експертно мнение от нашите онколози.

Технологичните центрове за PET работят в няколко региона на Русия. За да получите онлайн консултация и да си уговорите среща, можете да се свържете с нашия оператор на номера за контакт, да използвате формата на уебсайта или да поръчате обратно обаждане.

Белодробни метастази

При избора на методи за лечение на метастази в белите дробове се дава предпочитание на тези с минимални странични ефекти. Например, ако метастазите в белите дробове се отстранят хирургично, тогава лекарят може да трябва частично да премахне, в допълнение към тумора, здрава тъкан (в която съдовете и артериите), в резултат на което могат да се появят патологични състояния. Ако лекувате белодробни метастази с химиотерапевтични лекарства, това може да доведе до смъртта не само на злокачествени, но и на здрави клетки. Освен това множествените белодробни метастази са рак на етап 4, при който химиотерапията не дава терапевтичен ефект..

В тази статия ще говорим за методи, които са насочени конкретно към тумора и минимизират усложненията..

Как се разпространява туморният процес

Мястото, където се намира първичният тумор, може да повлияе на естеството и възможността за по-нататъшни метастази на белодробната тъкан. Поради местоположението на основния фокус белодробните метастази се образуват в 60-70% от случаите.

В белодробната тъкан е разположена обширна, разклонена капилярна мрежа. Лимфната система, като част от съдовата система, участва активно в процеса на микроциркулация, транспортира лимфата през възли, съдове. Ролята на дренажната система в организма, лимфата е основният канал за разпространението на туморните клетки.

Болестна картина

По-често белодробните метастази се откриват при пациенти, подложени на операция за отстраняване на първичния тумор, 18% от всички случаи имат признаци:

- появата на характерна трахеална кашлица в резултат на компресия на трахеята от жлезите на предния медиастинум;
- при кашлица се отделя кървава храчка;
- болка, когато кашлицата е локализирана в гърдите и дава на гръбначния стълб;
- с растежа на туморни образувания се появява парализа на гласните струни, появява се дрезгавост на гласа.

Основни симптоми

Задух с белодробни метастази възниква поради компресия на лумена на бронха или неговата тромбоза в резултат на увреждане на белодробната тъкан. Това води до намаляване на лоба на белия дроб или неговия сегмент. Болката възниква, когато туморът се разпространи към ребрата, гръбначния стълб или плеврата.

Кашлицата е първият симптом на патология и се среща в повечето случаи (до 90%). Въпреки че кашлицата придружава всички бронхопулмонални заболявания, но при онкологията тя е суха, пристъпите на болезнена, гневна кашлица, като правило, стават по-чести през нощта. С течение на времето луменът на бронхите се стеснява и изхвърлянето преминава гноен храчки. Възможен белодробен кръвоизлив.

Процесът на метастази може да се разпространи в плеврата, да окаже натиск върху бронхите, което причинява силна болка, пристъпи на кашлица, които пречат на съня. Вторичните скрининг в лимфните възли на медиастинума вляво генерират афония и дрезгавост, тези, разположени вдясно, упражняват натиск върху горната кава на вената, което провокира подуване на горните крайници и лицето. Прогресивните белодробни метастази са по-склонни да се разпространяват в костите, най-вероятно в гръбначния стълб, мозъка. Идентифицирането на туморния процес се извършва с помощта на традиционни методи за диагностика: позитронно-емисионна томография, бронхоскопия, КТ и ЯМР.

терапия

Методите на лечение зависят от разпространението на метастатичния процес, възрастта на пациента, характеристиките на първичния тумор, физическото състояние на пациента като цяло, както и предишните медицински ефекти. Въпреки факта, че химиотерапията е леко чувствителна към белодробни метастази, тя се използва за стабилизиране на процеса и намаляване на размера на туморите, както и под формата на методи: химиоемболизация и интраплеврална химиотерапия

Иновативни методи

Съвсем наскоро такива пациенти се смятаха за безнадеждни, защото по време на операцията здравите тъкани се нараняват и лекарствата унищожават не само злокачествените, но и здравите клетки.

Благодарение на иновативни методи като например радиочестотна аблация или лъчева брахитерапия, преживяемостта на пациентите се е увеличила значително. Успешното използване на тези техники се осъществява благодарение на насоченото радиочестотно излъчване в туморния възел. В метастатичната белодробна формация се въвежда специален електрод, през който се подава радиочестотна радиация.

За повече информация относно този метод вижте радиочестотна аблация.

Периодично за пациенти с етап 4 се набират клинични изпитвания на нови лекарства. Можете да научите повече за това в секцията за консултация с онколог..

Продължителност на живота или колко живеят с белодробни метастази?

Много зависи от пътищата на вторичния процес и видовете метастази, които се делят на хематогенни и лимфогенни метастази. Прогнозата за продължителността на живота при лимфогенни пациенти обикновено е много по-лоша, отколкото при хематогенни белодробни метастази..

В първия вариант туморните клетки се разпространяват през тялото с кръвен поток, във втория вариант - с лимфен поток, докато лимфните възли се улавят, което влияе на прогнозата за живота. Възможно е да се увеличи продължителността на живота с белодробни метастази чрез участие в методи за клинично лечение..

Основното е да се обърне внимание навреме, когато химиотерапията престане да дава резултати. Това предполага, че е имало резистентност към химията и е необходимо да се премине към най-новите методи на терапия, в противен случай пациентът ще умре

Средното образование е разделено

• дифузна лимфна;
• възел;
• смесени.

Нодална форма - самотни образувания, заоблени възли с ясни контури, които са разположени главно в базалната част. По отношение на скоростта на пролиферация и характеристики на развитие те са подобни на първичния тумор.
Фокална форма - малки огнища се откриват заедно с лимфангит на близката белодробна тъкан, а клиничните симптоми (суха кашлица, задух и обща слабост) се наблюдават в ранните етапи.
Дифузно-лимфен вид - разкрива се чрез промени в тежкия модел, които на рентгена ще бъдат представени под формата на тънки линейни уплътнения. Разпространението на злокачествения процес допринася за растежа на туморните сенки. На такива пациенти се дава етап 4.
Плеврална форма - подобна на ексудативния плеврит - на рентгеновата снимка се разкриват постелки от тубурозен тип и наличието на значителен излив. Злокачествените плеврални процеси са придружени от влошаване на благосъстоянието, белодробна недостатъчност и нискостепенна температура..
Смесена форма - в допълнение към лезиите на възлите се проявяват лимфангит и излив на плевралната зона. Медиастиналните възли често участват в патологичния процес. Тези образувания се наричат ​​белодробна плеврална.

За консултация относно методите на лечение е необходимо да се предоставят следните документи: изпускателна епикриза, резултати от хистологично изследване, констатации на КТ или ЯМР, информация за предишно лечение (ако има такова).

Можете да поискате ефективен метод на лечение.

- иновативни методи на терапия;
- възможности за участие в експериментална терапия;
- как да получите квота за безплатно лечение в онкологичния център;
- организационни въпроси.

След консултация на пациента се назначава денят и часът на пристигане за лечение, отделението за лечение, ако е възможно, лекуващият лекар.

Метастатична белодробна болест - признаци, симптоми, методи на лечение и прогнози

Злокачествените новообразувания в тъканите на дихателните органи, които се пренасят от кръв или лимфа от основния фокус на рака, са метастази в белите дробове. Те са на второ място по честота на увреждане след черния дроб. Причината е, че през белите дробове се изпомпва голямо количество кръв. Развитието на метастази в тях много често е следствие от рак на други органи. Прогнозата в този случай се определя от характера на основния фокус. По-нататък ще научите повече за това как изглеждат белодробни метастази, техните причини и методи на лечение..

Какво представляват белодробните метастази

Вторични неоплазми в белите дробове в резултат на миграцията на злокачествени клетки от друг орган, засегнат от рак. Така медицината определя метастази, огнищата на които са в белодробната тъкан. От вторичните тумори те са най-честите, по-често се срещат при мъже на възраст над 60 години. При множество метастази радикалното лечение за отстраняване на лезиите става невъзможно, следователно прогнозата е лоша. Алтернатива е химиотерапията, която също не гарантира появата на нови тумори..

Симптоми

В ранните етапи белодробните метастази се проявяват чрез симптоми на обща интоксикация и често повтарящи се настинки. Тогава тези знаци се допълват:

 • задух;
 • болка и скованост в гърдите;
 • кашлица с храчки и кръв;
 • подуване на горната част на тялото поради натиск върху основните съдове и нарушен отток на кръв.

Тези симптоми първоначално могат да се появят само на фона на физическо натоварване, а след това се проявяват в покой. Същите тези симптоми са първични за рак на белия дроб. Метастазите се появяват тук веднага и не се прехвърлят от други органи. Симптомите се причиняват не от самите неоплазми, а от инфекциите и възпаленията, с които са придружени. На фона на кашлица и болка често се наблюдава повишена температура и загуба на тегло.

кашлица

Признаците на белодробни метастази на първите етапи не са много изразени. Те може да не се появяват дълго време и да започнат след участието на плеврата в онкологичния процес: това вече са 2 или 3 стадия на рак. Поради тази причина явлението често се среща в много пренебрегвано състояние. Една от първите прояви на кашлица е значително по-различна от тази, наблюдавана при настинка. Тя се характеризира със следните характеристики:

 1. В ранните етапи на пациента страда мъчителна и суха кашлица, която се наблюдава по-често през нощта.
 2. Тогава тя става мокра и започва да се придружава от кърваво освобождаване от отговорност и гнойно-лигавична храчка.
 3. Постепенно луменът на бронхите се стеснява. Това прави храчките, отделяни от кашлица, гнойни. Понякога тя включва кръвни ивици.
 4. Когато ракът прерасне в плевралната кухина, кашлицата става непоносима и се придружава от болка поради силен натиск върху бронхите.

Причини

Метастазите се делят на първични с рак на самите бели дробове и вторични, които могат да бъдат открити с увреждане на други органи, като:

 • матка;
 • яйчниците;
 • бъбреци
 • стомаха;
 • хранопровода;
 • на щитовидната жлеза;
 • дебелото черво или ректума;
 • млечни жлези;
 • простата.

Причините включват периферен рак на белите дробове, кожен меланом и различни саркоми. Лекарите смятат, че почти всички онкологични заболявания служат като източник на този вид злокачествени тумори, само с някои видове те се диагностицират много по-често. Раковите клетки се разпространяват чрез транспорт с лимфна течност или кръв. Тъй като белодробната тъкан има разширена капилярна мрежа и разхлабена структура, нейните метастази засягат една от първите.

класификация

Има няколко класификационни признака, по които метастазите се разделят на различни групи. По вид те могат да бъдат фокусни или инфилтративни, а по диаметър - големи или малки. Други класификации:

 • по локализация - едностранна или двустранна;
 • по количество - единични (единични), единични (ако не повече от три) и многократни (ако са повече от 3);
 • по характеристики на разпространение - разпространени и медиастинални.

Диагностика

За да се потвърди наличието на белодробни метастази, анамнезата на пациента се изследва, като се вземат предвид съществуващите симптоми и се използват инструментални и лабораторни изследвания. За оценка на състоянието на белодробната тъкан помага рентгенография на гръдния кош. На снимката можете да определите естеството и броя на туморите, наличието на излив в плеврата. Ако се подозира рак на белия дроб с метастази или просто е предписано наличието на неоплазми в тези органи:

 • CT, т.е. компютърна томография за определяне на най-малките следи;
 • ултразвук или ултразвук;
 • ЯМР, т.е. магнитен резонанс за откриване на вторични лезии с размер до 0,3 мм;
 • цитологично изследване на храчки и плеврален излив;
 • бронхоскопия за хистологично изследване на биопсия;
 • открита биопсия.

Как се правят метастази в белите дробове на рентген

С помощта на рентген се получават снимки на белите дробове, в които се виждат образувания. Те могат да изглеждат като отделни малки огнища или по-големи възли, което е по-рядко срещано. Различните видове метастази се отразяват по определен начин на рентген:

 1. възлов Самотни или множество форми се появяват под формата на възли с ясни контури. Те се локализират главно в долните части на белите дробове. Извън огнищата дихателната тъкан остава непокътната..
 2. Плеврален. Рентгенографията наподобява картина на плеврит. На изображението се виждат ексудация и множество грудни слоеве..
 3. Pseudopneumatic. Нишките, разположени по-близо до фокуса, имат неясни контури, а с разстояние от центъра, контурите на неоплазмата стават по-точни.
 4. Смесен. При този тип метастази, няколко огнища на горното.

Могат ли да се излекуват белодробните метастази

Отговорът на този въпрос зависи от навременния достъп до медицинска помощ. При първите симптоми трябва да отидете на онколог. След потвърждаване на диагнозата, отстраняване на основния тумор и унищожаване на вторичните огнища с помощта на лъчева терапия, химиотерапия или операция, можем да говорим за резултата. Продължителността на живота след операцията също зависи от периода на рехабилитация, но в по-голямата част от случаите прогнозата за метастази в белодробната тъкан е разочароваща.

При рак на белия дроб къде отиват метастазите??

Ракът на белите дробове е сериозно раково заболяване, което има лоша прогноза. Тежкият ход на заболяването се обяснява с факта, че онкологията засяга жизненоважния орган, чрез който цялото тяло получава кислород. Белите дробове са проникнати от голям брой кръвоносни съдове на кръвоносната и лимфната система, през които раковите клетки се разпространяват по цялото тяло. Следователно ракът на белия дроб е особено предразположен към метастази. Най-често метастазите се появяват на 3-4 стадий на заболяването. Ракът на белия дроб 4 степен с метастази се счита за почти нелечим и има висока степен на смъртност. Лечението на такова заболяване се извършва далеч не във всички онкологични клиники. Болницата Юсупов обаче използва съвременни, успешни протоколи за терапия на рак на белия дроб, което дава шанс на пациента да удължи живота си.

Рак на белия дроб с метастази

Недребноклетъчният и дребноклетъчният рак на белия дроб се различават в зависимост от естеството на злокачествените клетки. Не-малката клетка е много по-често срещана и има дълъг курс. Пациентът може да не знае за развитието на патологията от години. За съжаление, това е една от причините за късната диагноза рак на белия дроб.

Дребноклетъчният рак се наблюдава в 10-15% от случаите и има агресивен характер. Патологията се развива много бързо и е по-предразположена към метастази, отколкото недребноклетъчен рак.

Разпространението на раковите клетки става чрез кръвоносната и лимфната система. Патологичните клетки проникват в транспортната мрежа на тялото и по този начин могат да влязат във всеки орган. Най-често това се случва на етапи 3 и 4 от патологията, въпреки че наличието на метастази в по-ранните етапи на заболяването не е изключено.

Първият орган, който в половината случай е засегнат от рак на белия дроб, е черният дроб. Това се дължи на факта, че той играе ролята на естествен филтър и през него преминават големи обеми кръв. Също така черният дроб съдържа големи запаси от глюкоза, която е източник на енергия за всички клетки на тялото, включително патологичните.

Доста често при рак на белия дроб се засяга гръбначният стълб. Това може да се случи на ранен етап и води до сериозни усложнения. Вторичният гръбначен тумор прогресира бързо, разрушава костите и нервните окончания. В резултат на това човек има силна болка в гърба, работата на вътрешните органи и крайници е нарушена, до парализа.

Друг жизненоважен орган, който често се подлага на метастази при рак на белия дроб, е мозъкът. Вторични мозъчни тумори се отбелязват в 25% от случаите. В този случай обикновено се засяга париеталния лоб. Пациентът има главоболие, замаяност, нарушение на речта, нарушено възприемане на света около него и намаляване на интелектуалните способности.

При рак на белия дроб се засягат и надбъбречните жлези. Това се случва в 15-20% от случаите. Обикновено една надбъбречна жлеза претърпява метастази, следователно тази ситуация има по-благоприятна прогноза.

Медиастинален рак на белия дроб: метастази

Медиастиналният рак на белия дроб е вид онкология на дихателната система, което е доста рядко. В този случай туморът расте в медиастинума и засяга възвръщаемостта и френните нерви. Пациентът има нарушено преглъщане, затруднено преминаване на храната през хранопровода и възниква дрезгавост. Когато брахиалният плексус се компресира, се появява болка в ръката и при увреждане на белодробните съдове се присъединява рискът от вторична инфекция.

При метастазиране първите засегнати са лимфните възли, които са свързани с органите на зрението. В резултат на това има прибиране на очната ябълка, стесняване на зениците, увреждане на зрението, главоболие.

Белодробни метастази

При рак на гърдата тумор в белите дробове може да бъде вторично явление. Това е един от често срещаните видове онкология, който метастазира в белите дробове. Най-опасният е три пъти отрицателен рак на гърдата, който се характеризира с повишен агресивен курс.

Белодробните метастази при три-отрицателен рак на гърдата могат да се появят в рамките на 2-5 години след радикалното лечение. Патологията има неблагоприятна прогноза и намалява продължителността на живота.

Характеристики на лечението на рак на белия дроб с метастази

Основното лечение на рак на белия дроб е операцията. Елиминирането на тумора обаче не гарантира възстановяване и изисква допълнителни процедури за унищожаване на раковите клетки, които са се разпространили по цялото тяло. Такива процедури са химиотерапия и лъчева (лъчева) терапия. Те също могат да бъдат предписани преди операция за стабилизиране и намаляване на тумора и вместо операция в късните етапи на патологията или ако е невъзможно да се извърши хирургично лечение.

Радиохирургията е начин за премахване на тумора и метастазите без операция. В този случай премахването на злокачествените клетки се извършва с помощта на специално устройство - гама или кибер нож. Унищожаването на злокачествените клетки става в резултат на насочено облъчване с гама и бета лъчи. В този случай съседните тъкани остават без увреждане..

Ракът на белите дробове с метастази е склонен към рецидив, поради което изисква повторни курсове на химиотерапия и лъчетерапия. Това се отразява негативно на общото състояние на организма, тъй като този вид лечение е много токсичен. Въпреки това, днес това е единственият начин да се удължи живота на пациента.

При тежки случаи на рак на белия дроб медицинската помощ е насочена към намаляване на клиничните прояви на патологията и подобряване качеството на живот на пациента.

Лечение на рак на белия дроб в Москва

Качественото лечение на онкологичната патология се извършва в болница Юсупов. Тук е създаден специализиран отдел - Клиника по онкология, в който се извършват ракови тумори с всякаква сложност.

Болницата Юсупов е оборудвана с най-новите технологии, което позволява на лекарите да получат най-точните диагностични резултати и да съставят ефективен план за лечение.

Лечението на рака на белия дроб с метастази е сложен процес, а прогнозата на заболяването в повечето случаи е неблагоприятна. Независимо от това, лекарите на болницата Юсупов, дори и в най-безнадеждни ситуации, постигат максимален ефект при терапията. Болницата извършва дейности, насочени към премахване на самата ракова патология с помощта на химиотерапия и радиологично лечение. И също така да намали тежестта на клиничните прояви на заболяването и нежеланите реакции на лечението.

Пациентите се подлагат на лечение в болница, където за тях са създадени всички условия за комфортен престой. Кърменето се извършва от квалифициран младши медицински персонал, който има отлични умения в лечението на пациенти с рак..

Колко можете да живеете с белодробни метастази: симптоми, лечение и прогноза

Карциномът (първичен рак) на белите дробове е една от често срещаните злокачествени диагнози, която в повечето случаи води до смърт. Ракът може да бъде вторичен, в този случай съществуващите патологични огнища означават наличието на късни стадии на основния тумор, така че прогнозата е лоша.

Основният проблем е липсата на ранни симптоми на белодробни метастази и признаци на първичен карцином. Патологията е по-характерна за мъжете и възрастните хора. В града честотата на 3 п. по-висока, отколкото в селските райони.

При липса на подходяща терапия хората не живеят повече от две години. Лечението се усложнява от трудности при достъпа до неоплазия и засяване от ракови клетки на белите дробове, плеврата и други органи..

Какво трябва да знаете

По смъртност белодробният карцином е на второ място сред цялата популация на злокачествени новообразувания, независимо от етологията..

Представителите на по-силния пол се разболяват 75-80% по-често, главно по такива причини:

 • тютюнопушенето;
 • работа с вредни вещества и неблагоприятни за околната среда отрасли;
 • наличието на хронични белодробни заболявания;
 • възраст в напреднала възраст;
 • нисък имунитет;
 • радиационна експозиция;
 • продължителен контакт на белите дробове с фино диспергирани (във въздуха) дразнители: газ, пара, прах и други;
 • неконтролирана или твърде дълга употреба на лекарства (хормони, антибиотици и други);
 • наследственост.

Влизането в рисковата група не само увеличава шансовете за развитие на канцерогенеза, но и значително усложнява лечението на белодробни метастази.

Важно. Много често тежките пушачи страдат от хроничен бронхит и ХОББ в различна степен. Наличието на кашлица в този случай е често срещано, но това обстоятелство крие симптомите на белодробни метастази и признаците на първичен рак.

Ако има фамилна анамнеза за рак на белия дроб при близки роднини, човек трябва да бъде по-внимателен към собственото си здраве, да се подлага на флуорографски прегледи ежегодно, което е основният вид скрининг за белодробен рак и туберкулоза. Лекарите препоръчват вместо това да се направи рентгенова снимка на гърдите, тъй като в този случай пациентът получава по-ниска доза радиация, снимката излиза с по-добро качество, което позволява по-подробна визуализация на белодробната тъкан.

Във всеки случай потърсете съвет от пулмолог, ако кашлицата продължава повече от 20 дни, за подробно обяснение на причините за патогенезата. Не са редки случаите, когато прекомерната упоритост на пациентите спасява (или значително удължава) живота при злокачествено заболяване.

С възрастта метаболитните процеси отслабват в организма и защитните механизми се забавят. Местният и клетъчен имунитет може да пропусне мутация или да не коригира грешка.

В този случай възниква злокачествено заболяване - процес, когато нормалните клетки стават ракови. Колкото по-възрастен човек стане, толкова по-големи са шансовете за рак, така че е разумно да преразгледате начина си на живот и да се откажете от лошите навици.

Бележката. Според медицинската статистика до 45 години не повече от 10% от мъжете се разболяват. Около половината от пациентите с рак на белия дроб са хора на възраст от 46 до 63 години. Приблизително 35% от диагнозите се поставят след 65 години..

Клинична картина

Симптомите на белодробни метастази и първичен рак са много сходни, но с тази разлика, че в първия случай има признаци за развитието на основния тумор. Ако болестта не е била диагностицирана с целенасочена диагноза, тя често се определя случайно.

Признаците на белодробни метастази се появяват късно. Основната причина е, че няма нервни окончания, така че дискомфортът и болката ще бъдат забележими само при разпространение към съседните органи, плеврата и диафрагмата са по-често засегнати.

Първи симптоми

Продължителността на живота с метастази в белите дробове и наличието на първични огнища ще зависи от стадия на рака и времето на диагнозата. В определени случаи се случва първо да се появят вторични тумори и едва след подробно изследване откриват местоположението на оригиналната канцерогенеза. Това може да се случи с рак на червата и редки ракови заболявания..

Ранните признаци на увреждане на белите дробове са:

 1. Кашлица. Това обаче няма да е следствие от обикновената настинка или бронхит. Често тя е суха, първоначално периодична, но след това честотата се увеличава.
 2. Гласът може да стане груб, увиснал, глух. На първите етапи промените във фонацията настъпват рядко и спонтанно, но тъй като патологията се влошава, симптоматиката става по-изразена. Причината е нарастващото налягане на неоплазията върху повтарящия се нерв..
 3. Задух. Развива се постепенно. Появата му показва, че белодробните структури - алвеолите не могат да извършват пълен обмен на газ в същия обем.
 4. Трудно дишане. Отначало тя може да се види само при аускултация, но след това става различима дори на разстояние (свистенето е характерно). Това се дължи на увеличаване на площта на неоплазмата.
 5. Нискокачествената температура е признак за канцерогенен процес на всяко място. Като правило, с метастатични се проявява изрично. За разлика от инфекциозните заболявания показателите на термометъра не са високи, сутрин ситуацията често е нормална, а при бронхит или пневмония температурата е висока и продължава няколко дни подред.
 6. Неприятни усещания в гърдите. Те могат да бъдат различни - от лек дискомфорт до болка, която се появява при вдишване. Този знак показва поражение на плевралната тъкан.

Важно. Ако човек започна бързо да се изморява, да се оплаква от умора и безпричинно отслабване, тогава трябва незабавно да посетите лекар, тъй като такива симптоми могат да показват наличието на началните етапи на рак.

Късни симптоми

Ако ранните симптоми са неспецифични, често слабо проявени, тогава с развитието на злокачествени тумори и метастатичния процес клиничната картина става ясна. Най-често именно през този период хората се обръщат за помощ към клиниката.

Признаци от късен характер:

 • болка в гърдите - колкото е по-силна, толкова по-пренебрегвана е канцерогенезата (с лезии на плеврата усещанията се появяват по-късно, а ако ракът в централната част на белите дробове, то по-рано);
 • тежка пароксизмална кашлица;
 • храчки с примеси от кръв и гной (може да има едно нещо);
 • силна дрезгавост на гласните струни;
 • затруднено преглъщане означава, че патогенезата се е разпространила в тъканите на хранопровода, в крайния стадий пациентът може да има затруднения дори при пиене на вода;
 • възпаление на регионални и отдалечени лимфни възли (първо включени в патогенезата на шийните и ключични);
 • прояви на болка в ръцете и раменете доказателство за увреждане на съответните нерви;
 • замаяност, нарушена памет, психика, координация на движенията - знак, че метастазите са в мозъка, обикновено в този случай пациентът умира в рамките на шест месеца.

Диагностика

Определянето на това колко живеят с белодробни метастази до голяма степен зависи от идентифицирането на всички нюанси на патогенезата и процеса на миграция на злокачествени елементи. Тъй като наличието на вторични огнища в белодробния паренхим и други тъкани показва терминални стадии, в този случай хората живеят около година, а качеството на тяхното съществуване значително се усложнява от болестта.

Ситуацията е много по-проста в ранните етапи, когато няма метастатичен процес. Това може да се определи с помощта на съвременни техники, посочени в таблицата..

Таблица. Диагностични методи за рак на белия дроб:

Заглавиеописание
Това е класически начин за изследване на гръдните органи за развитието на новообразувания. Флуорографията е метод за скрининг, ако се подозира, че правят пълноценни снимки в различни проекции.
Чадърът се прилага орално (под обща анестезия), което помага визуално да се оцени състоянието на тъканите (има микрокамера). Методът ви позволява да изберете тъканни проби за изследване.
Чрез пункция на гърдата под контрол се извършва подбор на тъкан за хистологичен анализ. Тя ви позволява надеждно да установите вида на раковите клетки, което е важно при избора и планирането на терапията.
Използването на томографи ви позволява да получавате слоести изображения от различни ъгли в 3D качество. Методът може да открие най-малките новообразувания във всяка част на тялото, което е много важно при търсене на метастази. PET - CT метод за изследване на физиологичните и метаболичните характеристики на туморите.

Етапи и прогноза

Говоренето за продължителността на живота е невъзможно без постановка. Има пет стадия на първичен рак на белия дроб:

 1. Нулев или неинвазивен рак до 10 мм. Той се открива случайно, когато се използват високоточни техники, което е голям успех за пациента. Прогнозата за оцеляване в този случай е около 90%.
 2. 1-ви етап. Туморът е до 5 см и се вижда на рентгенограмата. Метастатичният процес все още не тече. Прогнозата зависи от поражението или непокътнатината на стените на бронхите или плевралните листове, така че има няколко подстата. Петгодишна преживяемост от около 80% само в случай на рак на белия дроб.
 3. 2 етап. На този етап канцерогенезата започва да се проявява. Първите признаци са задух и задух. Те възникват, защото туморът расте до 5-7 см. Подстатиите се класифицират според поражението на лимфните възли, колкото повече ракови клетки в тях (ракът може да бъде вече в плеврата и медиастинума), толкова по-лоша е прогнозата, която средно не надвишава 50% в петгодишна перспектива.
 4. 3 етап. В този случай патогенните клетки започват да мигрират с притока на кръв и лимфа (вторичните огнища се наблюдават по-често в трахеята, костите, бронхите, кръвоносните съдове и сърцето). Прогнозата е лоша - само 15-20% от пациентите живеят повече от 5 години. По-точно, само лекуващият лекар може, въз основа на резултатите от анализите и индивидуалните характеристики.
 5. Терминал (4) етап. Характерно е наличието на метастази в отдалечени органи. Продължителността на живота на такива пациенти е по-малко от година. Петгодишната прогноза е лоша - не повече от 5%.

Забележка. Лечението с народни средства за метастази в белите дробове или рак от всеки етап и местоположение е невъзможно. Терапията трябва да се провежда в ракови клиники под наблюдението на квалифицирани специалисти..

Характеристики на лечението

В по-голяма степен успехът на лечението зависи от етапа, на който започва терапията..

В допълнение, успехът се влияе от:

 • общо състояние на пациента;
 • наличието, местоположението и броят на метастазите;
 • особености на патогенезата (първичен или вторичен рак) и неговия вид;
 • възраст;
 • условия на заболяване.

Общата преживяемост при рак на белия дроб е 50% за първичните тумори и 10-15% за вторичните огнища. Като правило, ако причината за поражението на алвеолите са метастази, тогава пациентът умира в рамките на една година.

В този случай пациентът е неоперабилен, тъй като вредата от радикална интервенция може да бъде значителна, а самата операция с големи щети няма много смисъл. Палиативната терапия (предписване на цитотоксични лекарства и радиация) е предназначена да намали негативните симптоми и да улесни живота. На четвъртия етап е показано използването на психотропни лекарства за облекчаване на болката..

Независимо от стадиране, при липса на терапия 90% от пациентите не живеят до две години. Препоръчително е хирургично лечение от етап 1 до 3, като едновременно с това (всестранно) се предписват химиотерапия и лъчево лечение.

заключение

Лечението на метастатичния рак на белия дроб е много трудно и често невъзможно поради крайните етапи на първичната патогенеза. При самостоятелно формиран карцином терапията и прогнозата зависят от стадия и разпространението на рака.

В повечето случаи операцията се извършва на етапи 1 и 2, по-рядко на третия. В терминален стадий може да се използва само палиативна (поддържаща) терапия..